வணிக நிர்வாகிகள்

Location on : jaffna


Employer:

காப்புறுதி நிறுவனம்

Role:

வணிக நிர்வாகிகள்

Job type:

Full Time

Salary per month:

Interview

Required education:

கா.பொ.த சாதாரணதர (O/L) பரீட்சையில் கணிதம் உட்பட 6 பாடங்கள் சித்தி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

Gender:

Male/Female

Location:

jaffna

Phone No:

About the Role:

வயதெல்லை : 18 இலிருந்து 45 வரை,வாடிக்கையாளர்களுடன் சிறந்த தொடர்பாடல் திறன் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை