காசாளர் (Cashier)

Location on : Jaffna


Employer:

KABRIS RESTAURANT

Role:

காசாளர் (Cashier)

Job type:

Full Time

Salary per month:

Interview

Required education:

GCE O/L

Gender:

Male/Female

Location:

Jaffna

About the Role:

🔸அனுபவமுள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். 🔸அனுபவம் இல்லாதவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படும். 🔸உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதிகள் செய்து தரப்படும்.