Super Market Manager

Location on : Killinochchi


Employer:

Super Market

Role:

Super Market Manager

Job type:

Full Time

Salary per month:

40000-60000

Required education:

A/L

Gender:

Male/Female

Location:

Killinochchi

Phone No:

About the Role:

வயது எல்லை 35 - 45 *கணினி மற்றும் கணக்கு அனுபவம் தேவை *சம்பளம் 40,000 ரூபா தொடக்கம் 60,000 ரூபா வரை (பேசி தீர்மானிக்கலாம்) *கிளிநொச்சி மாவட்டம் விரும்பத்தக்கது