தையலாளர்கள் -Tailors

Location on : Jaffna


Employer:

Private Company

Role:

தையலாளர்கள் -Tailors

Job type:

Full Time

Salary per month:

Interview

Required education:

Skilled Apprentice

Gender:

Male or Female

Location:

Jaffna

Phone No:

About the Role:

பெண்களின் அனைத்து ஆடைகளும் வெட்டி தைக்க தெரிந்த ஆண்களோ, பெண்களோ உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய நேரம்:- ( 9.30am to 4.30pm) நேர்முதேர்வு :-23/10/2023 (2.00 pm to 4.00pm)