காயத்திரி திருமண சேவை

▪️ உங்கள் விருப்பங்களுக்கு இணங்க சாதி ,சமயம் ,இடங்கள் ஆகியவற்றை உணர்ந்து உள்நாட்டு ,வெளிநாட்டு மணமக்களை தேடிக்கொள்ள முடியும்

காண்டம் பார்த்தல்

▪️ உங்கள் வாழ்வில் நடந்த மற்றும் நடக்கப் போகின்ற அனைத்து விடயங்களையும் துல்லியமாக கணித்துக் கொள்ளலாம்.

முகவரி :-

கோப்பாய் வீதி ,

4ம் ஒழுங்கை ,உரும்பிராய்.

☎️தொடர்புகளுக்கு :-

0212232222

0768351932