இலங்கையின் மத்தியில் அமையும் பாரிய அழகிய சுற்றுலா மையம் அதில் உங்களுக்கும் ஒரு பகுதி பெற்று கொள்ள ஓர் அரிய வாய்ப்பு!!!!!!

சுற்றுலா விடுதி, விடுமுறை வீடு ஆகியவற்றுடன் தேயிலை, கோப்பி, கறுவா பயிர்ச் செய்கையும்...

🔷தனியான வாகன தரிப்பிட வசதி

🔷முழுமையான 24 மணிநேர பாதுகாப்பு சேவை

🔷தொடர்ச்சியான பராமரிப்பு ஏற்பாடு

🔷மின்சார இணைப்பு ஏற்பாடு - குடிதண்ணீர் வசதி

🔷உணவகம் -உள்ளக விளையாட்டுத்திடல் தேயிலை, கோப்பி, கறுவா தொழிற்சாலைகள்

🔷சுற்றுலா ஏற்பாடுகள்

🔷குறிச்சி மலை நகரில் காணிகள் விற்பனைக்கு!

☎️தொடர்புகளுக்கு :-

0777435557